Enerji Vermek İçin Tasarlıyoruz

Detay Mühendislik Tasarım Hizmetleri

İnşaat Mühendisliği, Yapısal & Mimari Tasarım

 • Teknik Şartnameler
 • Beton İşleri - Genel Not ve Standartlar
 • Çelik İşleri - Genel Not ve Standartlar
 • Genel Temel Yerleşim Planı
 • Yapısal Analiz Raporları
 • Kalıp Çizimleri (Yapı Bilgi Modelleme (BIM) sistemi ile yapılacak 3D çalışmaları dâhil)
 • Betonarme Demiri Ayrıntılı Çizimler & Demir Bükme Listesi (BBS)
 • Çelik Genel Yerleşim Çizimleri ve 3D Çizimler
 • Çelik İmalat ve Montaj Çizimleri & Malzeme Listelerinin Kontrolü ve Koordinasyonu, 
 • İnşaat, Çelik ve Mimari Malzeme ve İşlerinin İhale Dökümanı hazırlanması ve sözleşme sonrası kontrol ve koordinasyonu 
 • İzinlerle ilgili gerekli dökümanların hazırlanması
 • Uygulama projesi çalışmaları
 • Drenaj hesaplama raporları
 • Yağmur Suyu Drenaj Sistemi Planı & Detayları
 • Temiz Su Sistemi Planı & Detayları
 • Yağlı Su Drenaj Sistemi Planı & Detayları
 • Taşeron Hizmetleri Talebi Hazırlıkları:
 •             Topoğrafik Harita
 •              Geoteknik İnceleme ve Raporu
 •             Zemin Islah Tasarımı
 •             İnşaat İşleri 
 •             Geoteknik Çalışmalar için Danışmanlık Hizmeti alınması
 • Yol Planı & Profiller, Zemin Betonu Planı & Detayları
 • Çevre Duvarı Yerleşim Planı & Detayları 
 • Saha Tesviye Planı & Detaylar 
 • Genel Yerleşim Planı
 • Peyzaj Planı
 • Bina Planı Yerleşimi, Kısımlar ve Kotlar
 • Bitirme Cetveli
 • Birim Fiyat Listesi (miktar hesaplamaları, ayrıntılar & birim fiyat tanımı)
 • İzin çalışmaları
 • Proje sunumu

 

Proses Tasarım Hizmetleri

 • Tasarım Temeli
 • Proses Akış Şemalarının (PFD), Isı & Malzeme dengelerinin geliştirilmesi
 • Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramlarının (P&ID) hazırlanması
 • Hidrolik hesaplamalar ve boru boyutlandırma
 • Ekipman sayfasının hazırlanması
 • Enstrüman sayfasının hazırlanması
 • Hat listesi, vana listesi, ekipman listesi vb. hazırlanması
 • HAZOP & tesis güvenliği
 • Proses simülasyonları
 • Tehlikeli alan sınıflandırması
 • Atık arıtma ve bertaraf mekanizması
 • Servis Tüketim Tablosu
 • Kontrol Felsefesi
 • Sebep & Sonuç Diyagramı
 • Tahliye ve Blöf Sistemi Tasarımı

 

Mekanik Tasarım

 • Statik ve döner ekipmanların mekanik teknik bilgi formlarının hazırlanması
 • Ekipman genel yerleşim planlarının hazırlanması ve detaylandırılması
 • Yangın söndürme sistemi temel ve detay tasarımı
 • HVAC  sistemi temel ve detay tasarımı
 • Paket ekipmanların teknik bilgi formlarının hazırlanması
 • İhale dokümanlarının oluşturulması
 • Teknik teklif değerlendirme
 • Tedarikçi tarafından yayınlanan proje ve dokümanların kontrolü
 • Boru boyutlandırma & basınç düşüşü hesaplamaları
 • Ayrıntılı imalat çizimleri
 • Isı yükü hesaplamaları
 • Ayrıntılı 2D tesis yerleşim planı çizimleri
 • Malzeme Listesi oluşturulması
 • As-built projelerin oluşturulması

 

Borulama Tasarımı Hizmetleri

 • Genel tesis yerleşim planları, kapsam planı, ekipman yerleşim planı, borulama planı
 • İş Şartnameleri (Tasarım temeli, Borulama Tipik Detayları, Branşman Bağlantı Tabloları vb.)
 • Borulama Malzeme Şartnamelerinin Hazırlanması
 • Çakışma Tespiti ile 3B Tesis Modelleme
 • İzometrik Borulama Çizimlerinin Oluşturulması
 • Borulama malzeme listelerinin çıkarılması
 • İhaleye özel borulama malzeme listelerinin hazırlanması
 • Uygulama projesi Çizimleri
 • Mevcut Endüstriyeltesisler için modernizasyon projeleri
 • Mevcut Endüstriyel tesisler içinLazer Tarama ile tersine mühendislik projeleri 
 • Dijital İkiz Projeleri
 • Statik boru esneklik analizi (basınç, ağırlık, ısıl genleşme, sismik, rüzgar & kar yükleri vb.)
 • Su darbesi analizi (taşma analizi)
 • Dalgalı akım analizi
 • Ekipman devreye alma & durdurma analizi
 • Gömülü boru hattı gerilim analizi çalışmaları
 • Basınç emniyet borulama sistemi simülasyon çalışmaları
 • Destek seçimi ve tasarımı
 • Özel destek tasarımı
 • Boru desteği malzeme listesi
 • Yaylı destek tasarımı 
 • Flanş sızıntı kontrolleri 
 • Teknik bilgi formları, Şartname ve Teknik Teklif Değerlendirme (Borulama Esnekliği, Yaylı Destekler, Darbe Emiciler, Kompansatörler vb.)

 

Elektrik Tasarım Hizmetleri

 • Trafolar, şalt sahaları, güç kontrol merkezi (PCC) ve ölçüm odası için yüksek, orta ve alçak gerilim elektrik sistemlerinin 
 • tasarımı
 • Tek hat şemalarının (SLD) & elektrik yükü listesinin hazırlanması
 • Patlayıcı alan sınıflandırma çizimleri
 • Motor Kontrol Merkezi (MCC) ve diğer elektrik 
 • ekipmanların tasarım spesifikasyonu, ekipman bilgi föylerinin hazırlanması
 • Kablo boyutu hesaplamaları & kablo çizelgeleri
 • Aydınlatma planı & ışık şiddeti hesaplamaları
 • Acil durum sistemi, yedek güç, topraklama planı, yıldırımdan korunma planı
 • Elektrik tasarımı için ihale belgeleri & Birim Fiyat Listesi hazırlanması
 • ETAP güç sistem analizi (kısa devre, yük akışı, kararlılık vs.)
 • Teklifler için teknik değerlendirme raporları & tedarikçi takibi
 • 3D Elektrik Modelleme
 • Elektrik binalarının yerleşim planı
 • YG şalt, trafo, jeneratör, UPS, OG/AG panoların kapasite hesaplamaları
 • Ekipmanlar arası bağlantı ve kontrol şemaları
 • Kablo tava ve güzergah planları
 • Güç dağıtım planları
 • Pano dağıtım planları
 • Elektrik malzeme satınalma talebi ve veri sayfaları
 • Elektrik ısıtma (heat tracing) ve katodik koruma sistem planları ve hesaplamalar

 

Enstrümantasyon ve Kontrol Tasarım Hizmetleri

 • Enstrüman ve I/O listesi
 • Saha enstrümanı malzeme listesi ve bilgi föyleri
 • Kontrol vanaları, kapama vanaları ve motorlu vana malzeme listesi ve bilgi föyleri
 • Basınç emniyet vanaları ve güvenlik diskleri malzeme listesi ve bilgi föyleri
 • Debi ölçer, kontrol vanaları, basınç emniyet vanaları hesaplamaları
 • Proses, hava, elektrik ve destek bağlantıları
 • Enstrüman yığın malzemeler için malzeme listeleri (MTO)
 • DCS / ESD / PLC sistem spesifikasyonları
 • Kontrol Sistemi Çizimleri & Lojik Diyagramlar
 • Blok Şema & Döngü Kablo Şemaları
 • Enstrüman ve Bağlantı Kutusu Planı
 • Kablo Dağıtım Planı
 • Bağlantı Kutusu Kablo Şemaları
 • Kablo Çizelgesi ve Kablo Malzeme Listesi
 • Yangın ve Gaz Detektörü Sistemi Teknik Şartnameler
 • Yangın ve Gaz Detektörü Sistemi Planları
 • Yangın ve Gaz Detektörü Sistemi Kolon Şemaları
 • Yangın ve Gaz Detektörü Sistemi Veri Sayfaları & Malzeme Listesi
 • Zayıf Akım Sistemleri Teknik Şartnameler (Data Lan, Telefon, Radyo, CCTV, PA/GA, Erişim Denetim Sistemi)
 • Zayıf Akım Sistemleri Planları
 • Zayıf Akım Sistemleri Kolon Şemaları
 • Zayıf Akım Sistemleri Veri Formları & Malzeme Listesi
 • Teknik Teklif Değerlendirme & Tedarikçi Takibi
 • 3D Enstrümantasyon Modelleme
 • Alan enstrümanı veri sayfaları
 • Kontrol sistemi çizimleri & lojik diyagramlar
 • Blok şema & döngü şema hazırlanması
 • PLC / DCS sistem spesifikasyonları
 • Enstrümantasyon tasarımı için ihale belgeleri & Birim Fiyat Listesi hazırlanması